Tamamlanmış Çalışmalar

HAZIRLANAN/GÜNCELLENEN YÖNETMELİKLER

 • Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

HAZIRLANAN/GÜNCELLENEN UYGULAMA ESASLARI ve YÖNERGELER

 • Yaz Okulu Uygulama Esasları
 • Muafiyet ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları
 • Not Dönüşümü Uygulama Esasları
 • Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Uygulama Esasları
 • Çift Anadal ve Yandal Programı Uygulama Esasları
 • Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Esasları
 • Sınav Uygulama Esasları
 • Mazeret Sınavı Uygulama Esasları
 • Lisans Programları Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Esasları
 • Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlık Uygulama Esasları
 • Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

 

DİĞER UYGULAMALAR

 • Ön Lisans ve Lisans Müfredatlarının Güncellenmesi
 • Üniversite Seçmeli Ders Uygulaması
 • Oryantasyon Eğitimi
 • Aday ve Yeni Öğrenciler İçin Tanıtım İnternet Sayfaları
 • Kalite Güvence Sistemi Eğitim Öğretim Faaliyetleri
 • Eğitim-Öğretim Süreçlerine Yönelik Belgelerin Hazırlanması ve Geliştirilmesi
 • Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Değerlendirme Anketlerinin Hazırlanması ve İstatistiksel İncelenmesi